geopend
Goed Geschoten! Vier schuttersgilden in beeld

   Goed Geschoten! Vier schuttersgilden in beeld


Zaterdagmiddag 9 maart 2019 werd de tentoonstelling geopend met als thema "Goed Geschoten! Vier schuttersgilden in beeld". Gildebroeders en -zusters van de gilden uit Grave, Gassel en Escharen waren bij de opening verricht door Jan Timmersmans en burgemeester Lex Roolvink aanwezig.


Deze tentoonstelling in het Graafs Museum is te bewonderen van woensdag tot en met zondag vanaf 13 uur, Elisabethstraat 10a in Grave. Uiteraard kunt u ook op afspraak terecht.

Schuttersgilden in beeld
Schuttersgilden in beeld

Tentoonstelling
Trommels hoog geplaatst, vaandels hangend in de lucht en oranje stoffen aan de muren. Het Graafs Museum toont met vier schuttersgilden in haar omgeving een representatief beeld van de schutterij uit Grave, Gassel, Velp en Escharen. De tentoonstelling gaat over de functie van de schuttersgilden in het verre verleden en laat de rijk cultuurhistorische collectie zien. Objecten zoals kleding, geweren, vaandels en muziekinstrumenten zijn te bewonderen.

Schuttersgilden in beeld

Ontstaan van de gilden
Het verhaal van de schutterij gaat terug tot in de middeleeuwen. Voortgekomen uit kerkelijke broederschappen, bestond de schutterij uit burgers, die het dorp of de stad beschermden en verdedigden tegen een externe aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers. Ze hielpen ook bij natuurrampen, besmettelijke ziekten en begrafenissen. Binnen de stad werden ze aangesteld om de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. Bij al deze taken, hoorde ook feestelijkheden, zoals de Teeravonden en het Koningsschieten. Vandaag de dag ziet men nog de zilverdragers lopen met eeuwenoud koningszilver. Het oudste koningszilver is van het Cloveniersgilde uit Grave en stamt uit 1529. Nu bestaan alleen nog de folkloristische (schutters)gilden. Zij hebben een sociale, culturele en toeristische functie. In november 2013 werd bekendgemaakt dat de schuttersgilden in Noord-Brabant op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst zijn.

Conservator van deze tentoonstelling is Jan Timmermans; Studio Weijsters en Kooij verzorgen de vormgeving. De Cloveniers of Schutterye tot Grave, het Schuttersgilde St. Jan Gassel en het Sint Antonius Abt gilde Escharen stellen hun collectie tentoon. Fotoclub de Soos draagt zorg voor het beeldmateriaal.

Schuttersgilden in beeld
Schuttersgilden in beeld
Schuttersgilden in beeld
Schuttersgilden in beeld
Schuttersgilden in beeld
Schuttersgilden in beeld
Schuttersgilden in beeld
Schuttersgilden in beeld
Schuttersgilden in beeld
Schuttersgilden in beeld

Contactgegevens

Secretariaat:
St. Jansvoort 10
5438AE Gassel
info@gildegassel.nl
0486 471755
Clubgebouw:
Molenakker 12
5438NE Gassel

Social media

Schuttersgilde St. Jan Gassel

Het Schuttersgilde St. Jan is vermoedelijk omstreeks 1565 opgericht. In ieder geval voert het gilde dit jaartal in zijn vaandel. Het Gasselse Schuttersgilde St. Jan is een van de zeldzame gilden die niet in de vorige eeuw zijn heropgericht, maar een ononderbroken traditie kennen.

Wilt u kennis maken met het gilde, kom dan naar het clubgebouw met schietterrein aan de Molenakker 12 in Gassel. U bent van harte welkom! Op de evenementenkalender kunt u zien wanneer er activiteiten zijn in het clubgebouw of op het schietterrein. Wij nodigen u uit om zich aan te melden als lid.